Verschillende Records toegelicht: A, CNAME, NS, MX, en PTR

A RECORDS
Adres (A) records koppelt een hostname aan een numeriek IP adres. Bijvoorbeeld, als u mycomputer.yourdomain.com wilt laten wijzen naar uw home computer (Bijvoorbeeld: 192.168.0.3), zou u een record aanmaken dat er als het volgende uitziet:

da66

Belangrijk: U moet een punt achter de hostnaam zetten, maar niet achter IP adressen.

CNAME RECORDS
CNAME laat een machine toe om door één of meerdere host namen worden te herkend. Er moet altijd eerst een A- record zijn en deze is bekend als canonical, of officiële naam. Bijvoorbeeld:

yourdomain.com. A 192.168.0.1
Bij het gebruiken van CNAME kunt u andere host namen aan het canonical (A record) adres richten. Bijvoorbeeld:

  • ftp.yourdoman.com. CNAME yourdomain.com.
  • mail.yourdomain.com. CNAME yourdomain.com.
  • ssh.yourdomain.com. CNAME yourdomain.com.

CNAME records maken het mogelijk om toegang tot uw domein te krijgen door ftp.yourdomain.com, mail.yourdomain.com, etc. Zonder een juist CNAME record, zult u geen verbinding met u server krijgen als u dergelijke adressen gebruikt.

Invoeren van een CNAME record
Als we home.site-helper.com naar site-helper.com wilden laten wijzen, kunnen we deze op twee manieren invoeren:

da67

De eerste methode staat u toe om subdomein eenvoudig in te gaan. Zet geen punt achter de subdomain naam.

da68

De tweede methode vereist dat u de volledige host naam invoert, gevolgd door een punt.

NAMESERVER (NS) RECORDS
De NS records specificeren de officiële name servers voor het domein.

Belangrijk: Veranderen van NS records kunnen er toe leiden dat uw site niet meer werkt. Het is over het algemeen niet nodig om NS records te veranderen.

Invoeren van een NS record
De eerste stap is om de oude NS records van de lijst hierboven te verwijderen.
Dan voert u de twee nieuwe naam server records in. Wees er zeker van dat u de name server afsluit met een punt, zoals in dit voorbeeld:

da69

LET OP: Plaats een .(punt) achter de hostname (ns1.newnameserver.com. dus NIET ns1.newnameserver.com ).

MX RECORDS
Gratis e-mail diensten zoals everyone.net vereisen dat MX veranderingen moeten worden gemaakt om de software te laten werken. Deze verandering laat mail toe die voor uw domein is bestemd, naar hun server worden geleid. Houdt u er rekening mee dat veranderen van MX verslagen het functioneren van uw POP3 accounts, forwarders, autoresponders en mailing lijsten zal tegengaan.

Om een MX records te veranderen gaat u naar het "E-Mail Menu" van het control panel. Dan klikt u op "MX Records".

da38

Eerst verwijdert u het oude MX record door op de checkbox te klikken en klik naast de record naam op "Delete Selected." Er zouden nu geen MX vermelde records meer moeten zijn.

Daarna typt u de host naam in, gevolgd door een punt, die u is opgegeven door uw e-mail provider. Daarna selecteert u het prioritaire niveau (gewoonlijk 10) van de dropdown box rechts. Het prioritaire niveau zal ook gegeven worden aan u door de e-mail provider. Klik op "Add."

LET OP: Controleer of u een punt heeft geplaatst achter de host naam.

Om de originele MX settings te herstellen typt u uwdomeinnaam.com. en prioriteit 0 na het verwijderen van het andere MX record.

PTR RECORDS
Pointer verslagen (PTR) worden gebruikt voor reverse lookups. Bijvoorbeeld, om 192.168.0.1 te laten wijzen naar www.uwdomeinnaam.com, het record zal er als het volgende uit zien: 1.0.168.192.in-addr.arpa PTR www.uwdomeinnaam.com.

LET OP: Het IP adres is omgekeerd in het eerste veld. Gebruik een punt achter uw host naam. (tweede veld).

De “in-addr-arpa” methode is de meest gebruikte.

Belangrijk: PTR verslagen zijn alleen effectief als uw site zijn eigen [dedicated] IP adres heeft. [standaard niet het geval]