Subdomeinen maken

Labels: Subdomein maken
Om een subdomein te maken, klik op het "Subdomeinen" pictogram in het hoofd controle menu.

da40

In het bovenstaande voorbeeld maken we een newsub.sitehelper.com. Om een subdomein te maken, klik de "Create" toets.

U kunt ook een sub.sub.sub.sub.domain.com. creëren. In het bovenstaande voorbeeld hebben we een i.love.site-helper.com. gecreëerd

LET OP: Het kan vijf minuten duren voor de nieuwe subdomein actief wordt.

Uploaden naar een Subdomein
Elk subdomein verschijnt in public_html/subdomein-name. Dit betekent dat uw subdomein ook kan worden geaccepteerd bij http://www.yoursite.com/subdomein-name. U kunt uploaden naar een subdomein map op dezelfde manier als u upload naar een andere map, maak gebruik van FTP, MS FrontPage, File Manager, etc.