Subdomein maken

Article: Subdomeinen maken

Om een subdomein te maken, klik op het "Subdomeinen" pictogram in het hoofd controle menu. In het bovenstaande voorbeeld maken we een...